Het Ontstaan Van Vervuiling

Aan de hand van onderstaande schema's wordt duidelijk hoe vervuiling in een motor ontstaat, wat er aan te doen is om het op te lossen of te voorkomen. Natuurlijk heeft de belasting van de motor en staat van onderhoud hier veel invloed op. Voorkomen is beter dan genezen!

Als u op het schema klikt is deze te downloaden als PDF bestand.